Služby, ktoré v našom zariadení poskytujeme, sú určené aktívnym seniorom, ako aj ľuďom odkázaným na nepretržitú opatrovateľskú pomoc. V Dome seniorov Tatranská Štrba*** vám ponúkame služby zariadenia pre seniorov, a teda domova dôchodcov a služby zariadenia opatrovateľskej služby.

Čo je zariadenie pre seniorov?

Zariadenie pre seniorov slúži občanovi, ktorému terénna alebo ambulantná sociálna služba nemôže dostatočne uspokojiť  jeho potreby a pre nepriaznivý zdravotný stav potrebuje vyššiu mieru starostlivosti inej osoby, a to 24 hodín denne.

Kto môže o službu požiadať?

Žiadateľ o službu musí byť v dôchodkovom veku, musí byť posúdený obecným/mestským úradom, musí mať rozhodnutie o odkázanosti na túto službu a dosiahnuť minimálne IV. stupeň odkázanosti. Umiestnený môže byť aj občan, ktorý má dôchodkový vek a nie je odkázaný na pomoc inej osoby, ale službu potrebuje z vážnych dôvodov.

Čo je zariadenie opatrovateľskej služby?

V zariadení sa poskytuje sociálna služba plnoletému občanovi iba na určitý čas a v prípade, že je odkázaný na pomoc inej osoby a nemožno mu poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti.

Kto môže o službu požiadať?

Žiadateľ o službu musí byť posúdený obecným/mestským úradom, musí mať rozhodnutie o odkázanosti na túto službu a dosiahnuť minimálne II. stupeň odkázanosti.

Základné služby, ktoré vám garantujeme a ktoré sú v cene pobytu:

 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie
 • žehlenie, pranie a údržba odevov
 • lekárska, ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť
 • základné právne, ekonomické a sociálne poradenstvo
 • záujmová činnosť a pracovná terapia
 • sociálna rehabilitácia
 • rehabilitačná starostlivosť
 • úschova cenných vecí.

Doplnkové (nadštandardné) služby, ktoré vieme ďalej zabezpečiť:

 • kadernícke a pedikérske služby
 • špeciálne typy rehabilitácie, masáže a fyzioterapia
 • transport klienta, sprevádzanie na vyšetrenia.

Ubytovanie

Pobyt u nás spĺňa požiadavky na vysokú kvalitu nielen z hľadiska opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti, ale aj z hľadiska komfortu bývania. Vnútorné a vonkajšie priestory zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby sú dokonale prispôsobené voľnému (bezbariérovému) pohybu klientov a zároveň spĺňajú základné požiadavky bezpečnosti. Veľkorysé a moderné priestory ponúkajú obyvateľom zariadenia slobodu, voľnosť a veľa možností pre aktivizáciu pohybového aparátu. Pre zabezpečenie individuálnych a osobných požiadaviek sme sa rozhodli vybudovať iba 1-lôžkové a 2-lôžkové izby. Toto komfortné riešenie posúva Dom seniorov Tatranská Štrba*** na vyššiu úroveň  – medzi zariadenia hotelového typu. Pre úplnosť komfortu bývania sa snažíme v zariadení navodiť príjemnú domácu atmosféru a neustále pracovať na zútulnení priestorov, ktoré sú každodenným domovom. Dojem z bývania dotvára výhľad na dokonalú tatranskú scenériu, ktorá sa ponúka priamo z izieb klientov, ako aj zo záhrady a chodníčkov v okolí.

V každej našej izbe sa nachádza: elektrická polohovateľná posteľ s antidekubitárnym matracom, nočný stolík, nočná lampa, stojanová skriňa, policová skriňa, stôl, stolík, stolička, televízor s optickou TV, chladnička, pripojenie na optický internet, signalizačné zariadenie pre privolanie pomoci.

Ošetrovateľská starostlivosť

Komplexnú a nepretržitú 24 hodinovú opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť vykonáva v našom zariadení odborný personál. Vysokú kvalitu oddelenia zdravotných pracovníkov garantujeme ich dlhoročnými skúsenosťami a ľudským prístupom.

Zdravotný a pomocný personál sa stará o klientov zariadenia 24 hodín denne a vykonáva tieto úkony: dozor nad liekmi a ich podávanie podľa ordinácie lekára, podávanie injekcií, sesterské ošetrovateľské úkony (preväzy, starostlivosť o katéter, stómie, kanyly, sondy, a pod.), sledovanie fyziologických hodnôt, hodnôt cukru v krvi, objednanie k odborným lekárom, zabezpečenie liekov, zdravotných pomôcok, doručenie liekov a iného zdravotného materiálu z lekárne a pod. Ďalej ide o pomoc pri sebaobslužnej činnosti, pri udržiavaní hygienických návykov, pomoc pri kúpeli a obliekaní, pri sprevádzaní do zdravotníckych zariadení (pri pravidelných kontrolách, pri akútnych stavoch, prehliadkach a pod.), sprevádzanie pri udržaní mobility a motoriky prijímateľov, podávanie stravy, kŕmenie.

Stravovanie

V našom zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby kladieme dôraz na výživné stravovanie, ktoré je jedným z predpokladov pevného zdravia. Podľa individuálnych požiadaviek zabezpečujeme klientom taký typ stravy, aký odporučí lekár. Zabezpečený je aj celodenný pitný režim. Bežnou súčasťou našich služieb je pomoc klientom pri podávaní stravy, trpezlivá obsluha priamo na izbe klienta alebo kŕmenie ležiaceho klienta.

Podávanie stravy zabezpečujeme 6-krát za deň a zahŕňa raňajky, desiatu, obed, olovrant, večeru a 2. večeru (pre diabetikov).

Strava je podávaná v centrálnej jedálni za pomoci našich asistentov alebo priamo na izbách seniorov a klientov, v závislosti od zdravotného stavu.

Vďaka vlastnej kuchyni a odbornému personálu podávame klientom to najlepšie, čo môžu v rámci individuálnych zdravotných požiadaviek dostať a v portfóliu jedálnička máme na výber niekoľko typov diét – ušitých na mieru podľa zdravotného stavu. V našom jedálničku nájdete racionálnu stravu, diabetickú, bezmliečnu, bezlepkovú alebo šetriacu stravu. Dbáme na to, aby každý druh stravy, diéty, bol nielenže výživovo hodnotný a plný potrebných vitamínov, ale aj uspokojujúci chuťové poháriky našich klientov. Aktuálny jedálny lístok.

Rehabilitácia a masáže

Práca fyzioterapeuta v našom zariadení patrí medzi jednu z metód, ako udržať zdravie seniorov a klientov so zdravotnými ťažkosťami v stálej kondícii alebo ich stav celkom zlepšiť. Sme presvedčení, že špecializovaná rehabilitácia, a to najmä po náhlych cievnych mozgových príhodách, prípadne iných vážnych diagnózach, je správnym prístupom k zlepšovaniu zdravotného stavu.

Okrem špecializovanej rehabilitácie u nás ponúkame aj masáže vykonávané kvalifikovaným masérom – fyzioterapeutom. Seniorov a ľudí so zdravotnými ťažkosťami, ktorí sú odkázaní na nepretržitú starostlivosť, často trápi stuhnuté svalstvo, bolesti v oblasti chrbta, krížov a šije. Za pomoci rehabilitačných techník a masážnych procedúr vieme tieto ťažkosti spojené s nedostatočným pohybom eliminovať a klientom od bolesti uľaviť.

Rehabilitácia prebieha v spoločných priestoroch zariadenia, v exteriéri – na čerstvom vzduchu za priaznivých klimatických podmienok, v špecializovanej miestnosti na cvičenie a rehabilitáciu alebo priamo na izbe klienta. Masáže personál vykonáva v špecializovanej miestnosti na cvičenie a rehabilitáciu alebo priamo na izbe klienta.

Aktivizácia a záujmové činnosti

Hlavným cieľom aktivizácie je podnecovať, motivovať a stimulovať osobnosť seniorov a ľudí so zdravotnými ťažkosťami. V rámci podporných terapeutických stretnutí a pracovnej terapie sa snažíme o organizáciu času a jeho zmysluplné naplnenie, udržanie a stabilizovanie mentálnych, fyzických, senzorických a kognitívnych funkcií.

Aktivizačné činnosti obsahujú terapeutickú aj záujmovú oblasť a zameriavajú sa na rozvoj psychických, telesných, sociálnych zručností a znalostí. Vďaka tejto terapeutickej a tvorivej činnosti sa môžeme pochváliť krásnymi výsledkami práce našich seniorov, ktorými sa ambiciózne prezentujeme aj na podujatiach obce Štrba (Tatranská Štrba, Štrbské Pleso, napr. na každoročnom podujatí Ľudové umelecké remeslá). V ergoterapeutickej kreatívnej miestnosti tvoríme vlastné výrobky – magnetky, maľované fľaše a fľaše vyrábané servítkovou metódou, obrázky, krabičky a šperkovnice, vianočné či veľkonočné ozdoby,  ikebany a iné.

Medzi pravidelnými aktivitami nájdete v našom zariadení:

 • integračné programy - medzi procesy integrácie patrí návšteva divadla, rôznych koncertov a vhodných kultúrnych podujatí, s cieľom zabezpečiť klientom kontakt so spoločenským prostredím a možnosť získať pozitívne zážitky.
 • cvičenia a vychádzky - majú zachovávať a podporovať fyzickú kondíciu klienta, pobyt na čerstvom vzduchu, kontakty so širším okolím, ktoré sa u nás vykonávajú individuálne alebo sa pomoci asistentov.
 • kultúrne programy - vystúpenia detí, súborov a spoločenské akcie organizujeme priamo v priestoroch zariadenia, pretože sa snažíme dať našim klientom potrebný komfort a uľahčiť im cestu za príjemnými zážitkami. Z programu kultúrnych podujatí spomeňme bohatý vianočný program alebo pestrý program v mesiaci október, ktorý je známy aj ako mesiac – úcty k starším. Na každom kultúrnom podujatí sú vítaní aj rodinní príbuzní, známi a priatelia.

Viac o organizovaných kultúrnych podujatiach na pôde nášho zariadenia, účinkujúcich a atmosfére nájdete na našom FB profile.

Sociálne poradenstvo

Základné poradenstvo v sociálnej, ekonomickej a právnej oblasti, ako aj v oblasti každodenného života seniora - pri bežných problémoch spojených s psychickým alebo fyzickým stavom, je u nás poskytované kvalifikovanou sociálnou pracovníčkou. V prípade potreby ste u nás vítaný s každou otázkou týkajúcou sa  aj odborného sociálneho poradenstva a ak daný problém presahuje naše kompetencie, tak je konzultovaný, resp. priamo riešený s odborníkmi z oblasti, ktorej sa týka.

Kontaktujte nás / Dohodnúť stretnutie